Steun JDS Stichting

De verplegingswetenschap vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde deze empirische wetenschap zich ook in Europa. Voor Nederland vervulde mevrouw Johanna Diepeveen-Speekenbrink een voortrekkersrol op dit gebied. Johanna Speekenbrink studeerde aan de Catholic University of America in Washington D.C. en maakte zo al op jonge leeftijd kennis met de noodzaak van academisering van verpleegkundige zorgverlening. Uitgangspunt is om vanuit een wetenschappelijke benadering het werk van verpleegkundigen in de praktijk te optimaliseren en daarmee uiteraard de zorg voor hun patiënten. Naast haar  carrière als langjarig directielid van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, is mevrouw Diepeveen-Speekenbrink mede-initiator van de opleiding Verplegingswetenschap en de verpleegkundige Master Degree in Utrecht. Zij was gedurende 5 jaar projectleider Verplegingswetenschap. Bij haar afscheid in 1991 is ter ere van haar uitzonderlijke inzet ten bate van de professionalisering van de verplegingswetenschap, het Johanna Diepeveen-Speekenbrink Fonds ingesteld. Jaarlijks wordt uit dit fonds de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs toegekend.

De JDS-prijs is een mooie aanmoediging maar volstaat helaas niet.  Het belang van verdergaand onderzoek op het gebied van verpleegkundige zorg is evident. De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting staat dan ook voor het voortdurend stimuleren van studenten Verplegingswetenschap tot het doen van promotieonderzoek. Om meer onderzoek te kunnen bewerkstelligen is extra financiële ondersteuning noodzakelijk.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de JDS-Stichting – zie Contact

 

Aan de Stichting JDS is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Lees hier de criteria van de Belastingdienst.
Fiscaal nummer: 8160.98.384

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41183197
Bankrelatie: F. van Lanschot Bankiers – IBAN NL74FVLBO699963974