Uitgereikte prijzen JdBK

vlnr Jean-Jacques Georges, Bart Müskens, Sigrid Mueller

2023 Bart Müskens voor zijn projectVoorlichten is (soms) beter dan genezen. Een praktijk- en ontwerpgericht onderzoek ter optimalisatie van voorlichting over niet-inflammatoire gewrichtsklachten aan patiënten met inflammatory bowel disease (IBD)
2022

Maaike Duijndam voor haar project: “Advance care planning – Ontwerpgericht onderzoek over integratie van advance care planning in standaard zorgverlening bij oncologische patiënten met een levensverwachting van een jaar of korter in Isala”

2021 Dolf Hollands voor zijn project (Over)Leven met een label. Ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode om de aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de behandeling van de lokale Basis-GGZ mee te nemen.
2020 Olga Hoekstra voor haar project Beter screenen op Obstructief Slaapapneu bij Atriumfibrilleren
2019 Mirjam van Til voor haar project Eenzaamheid, het zal ons een zorg zijn
2018 Ginette Hesselmans voor haar project Communicatie over het naderend levenseinde
2017 Eva Asperslag voor haar project Kwalitatieve studie naar ziekteperceptie en behandelbehoeften van patiënten met een GHB-afhankelijkheid
2016 Lian Bakker voor haar project Mindfulness voor gezinnen
2015 Esther van Oers – Hazelzet voor haar project HIV, cognitieve problemen en kwaliteit van leven: de ontwikkeling van een good practice
2014 Marieke Schreuder-Cats, MSc voor haar project Vroegtijdig signaleren van antihormonale therapie door patiënten met borstkanker: een onderzoek naar ervaringen van patiënten
2013 Corine Nierop voor haar project Omgaan met hoop ….. doodgewoon? een studie naar interventies die hulpverleners ondersteunen in het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten
2012 Carien Wiering voor haar project De Trekthermometer: inzicht krijgen in craving bij mensen met triple-problematiek
2011 Tamara Berends voor haar project Toepassing van de Richtlijn Terugvalpreventie bij patiënten met anorexia nervosa: een case report
2009 Jeroen Rademaker voor zijn project Vroegtijdige herkenning van patiënten met bedreigde vitale functies
2007 Els Butter voor haar project Preventie van lymfoedeem na de behandeling van gynaecologisch kanker: ontwikkeling van een verpleegkundige interventie
2005 Rita Dobbelaar voor haar project Verpleegkundig COPD-spreekuur in de huisartsen praktijk