Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs

 

JohannaDiepeveenSpeekenbrink1
Johanna Diepeveen-Speekenbrink

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs is een blijk van waardering voor een afstudeeronderzoek van uitstekende kwaliteit en heeft tevens de bedoeling om de prijswinnaar tot verder onderzoek en publicatie te stimuleren. Zie uitgereikte prijzen JDS.

Verpleegkundigen die het Masterprogramma Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht hebben voltooid, kunnen tot twee jaar na afstuderen meedingen naar de prijs door het inzenden van een artikel gebaseerd op het afstudeeronderzoek.

De uitnodigingsbrief voor 2023 kunt u hier downloaden.

Om mee te dingen worden gegadigden verzocht om vóór 1 september 2023 een artikel, dat is geschreven op basis van hun afstudeeronderzoek, te zenden naar het secretariaat van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting. Het artikel dient geanonimiseerd en in vijfvoud geprint aangeboden te worden. Bij de inzending dient een schriftelijke aanbeveling van de docent c.q. scriptiebegeleider te worden gevoegd, evenals een separaat blad met de afstudeerdatum en de contactgegevens van de inzender. Tevens dient een digitale versie van het artikel (pdf-formaat) te worden ingestuurd.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

  • Titel artikel / onderzoek (helderheid onderwerp & design)
  • Abstract (gestructureerd)
  • Inleiding (achtergrond / literatuur / relevantie onderzoek)
  • Doel / onderzoeksvraag
  • Methode (design / populatie / inclusie criteria / data verzameling / data analyse)
  • Resultaten
  • Discussie (hoofdresultaten / link met literatuur / beperkingen / relevantie voor verpleegkunde / toekomstig onderzoek / linkt terug naar inleiding)
  • Argumentatie en wetenschappelijke onderbouwing