Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award

Jeltje de Bosch Kemper

Sinds 2005 wordt jaarlijks de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award uitgereikt. Zie Uitgereikte prijzen JdBK.De prijs is een blijk van waardering voor een afstudeerproject van bijzondere kwaliteit en heeft de bedoeling de prijswinnaar te stimuleren tot verdere studie, verdere innovatie in de verpleegkundige zorgverlening, en tot publicatie.

Verpleegkundigen die zijn afgestudeerd als Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Utrecht, kunnen tot twee jaar na hun afstuderen meedingen naar de prijs.

De uitnodigingsbrief voor 2023 kunt u hier downloaden.

Om mee te dingen worden gegadigden verzocht om voor 1 september 2023 een artikel, dat is geschreven op basis van het afstudeerproject, te zenden naar het secretariaat van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting. De inzending dient geanonimiseerd in vijfvoud aangeboden te worden. Bij de inzending dient een schriftelijke aanbeveling van de docent – scriptiebegeleider te worden gevoegd, evenals een separaat blad met de afstudeerdatum en de contactgegevens van de inzender.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

  • Innovatief idee
  • Relevantie voor de verpleegkunde
  • Wetenschappelijke onderbouwing (literatuur)
  • Methodisch opgezet en uitgevoerd
  • Praktisch haalbaar (generaliseerbaarheid)