Deadline indienen manuscripten 21 september!

Graag willen wij verpleegkundigen die de studie Verplegingswetenschap of de studie Master of Advanced Nursing Practice in Utrecht hebben afgerond in 2021, 2022 of 2023, uitnodigen om hun manuscript voor de JDS-Wetenschapsprijs 2023 of de JdBK-Best Practice Award 2023 in te zenden.

De deadline voor inzending is verlengd tot 21 september 2023.

De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000,–!