Uitnodiging om uw manuscripten in te dienen voor 2021

Graag willen wij verpleegkundigen die de studie Verplegingswetenschap of de studie Master of Advanced Nursing Practice in Utrecht hebben afgerond in 2019 of 2020, uitnodigen om hun manuscript voor de JDS-Wetenschapsprijs 2021 of de JdBK-Best Practice Award 2021 in te zenden. De deadline voor inzending is 1 juni 2021. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000,–!

De uitnodigingsbrieven vindt u onder Prijzen.