Deadline indienen manuscripten 15 juni!

Graag willen wij verpleegkundigen die de studie Verplegingswetenschap of de studie Master of Advanced Nursing Practice in Utrecht hebben afgerond in 2018 of 2019, uitnodigen om hun manuscript voor de JDS-Wetenschapsprijs 2020 of de JdBK-Best Practice Award 2020 in te zenden. De deadline voor inzending is verlengd tot 15 juni 2020. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000,–!