Uitnodiging Wetenschapscarrousel 4 oktober 2019

Op 4 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse Wetenschapscarrousel plaats: een congres voor alumni en studenten van de (pre)masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, georganiseerd door de studie- en alumniverenigingen in samenwerking met de opleiding. De middag wordt afgesloten met de Mebius Kramer Lezing, dit jaar door prof. dr. Wiljan van den Akker met de titel: ‘MAAR  IK  HÈB  HELEMAAL  GEEN  DWARSLESIE!’ Over  het  belang  van  goede  communicatie  in  de gezondheidszorg.

FIT for the FUTURE?

Het thema van de Wetenschapscarrousel is ‘FIT for the FUTURE’. De wetenschap en de zorg zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en gaan nog veel meer veranderen. Om als klinisch gezondheidswetenschappers en zorgprofessionals te kunnen excelleren is het belangrijk dat we aandacht

hebben voor vragen als: Wat zal er in de toekomst nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moeten we veranderen? Dit zijn vragen die dit jaar centraal staan tijdens de Wetenschapscarrousel.

Wetenschapscarrousel 2.0

Er is gekozen voor een nieuwe opzet bij het organiseren van de Wetenschapscarrousel. Dit jaar zijn er workshops georganiseerd waarvoor studenten en externen zich kunnen inschrijven.

Aanmelden workshop
Het programma van de dag en het workshopaanbod kun je vinden i het programmaboekje via deze link. Tijdens de workshopronde bepaal je dus zelf welke workshop je volgt. Je dient je keuze vóór 1 oktober door te geven via het inschrijfformulier op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/Wetenschapscarrousel-KGW-2019

We wensen u een leuke en inspirerende middag!