Johanna
Diepeveen-Speekenbrink Stichting

Stichting ter Bevordering van de Verplegingswetenschap


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden, op dinsdag 13 december 2022, van de oprichter en bestuurslid de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting

Johanna Diepeveen-Speekenbrink

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Member Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Haar verdiensten voor de ontwikkeling van Verpleegkunde en Verplegingswetenschap in Nederland zijn van grote betekenis geweest. Daarvoor zijn wij haar zeer dankbaar.
Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Namens het bestuur van de JDS Stichting
Thóra B. Hafsteinsdóttir, voorzitter


 

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting is de rechtsopvolger van de op 12 september 1988 door Johanna Diepeveen-Speekenbrink opgerichte Jeltje de Bosch Kemper Stichting. De naam werd, na een daartoe strekkend bestuursbesluit, statutair gewijzigd op 23 januari 2004. De derde statutenwijziging (met kleine aanpassingen) vond plaats op 10 april 2012. De doelstelling bleef ongewijzigd.

Bij het afscheid van Johanna Diepeveen-Speekenbrink MPhil, BSN in 1991 als Utrechts projectleider Verplegingswetenschap, is ter ere van haar uitzonderlijke inzet ten bate van de professionalisering van de verplegingswetenschap het Johanna Diepeveen-Speekenbrink Fonds opgericht. De middelen uit dit fonds worden aangewend om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Aan de Stichting JDS is door de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Lees hier de criteria van de Belastingdienst.

Fiscaal nummer: 8160.98.384

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41183197
Bankrelatie: F. van Lanschot Bankiers – IBAN NL74FVLB0699963974