Comité van aanbeveling

Gedurende het verslagjaar 2014 bestond het comité van aanbeveling uit de navolgende personen:

Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland
oud-commissaris der Koningin in de provincie Utrecht.

Mevrouw dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Sectie Zorgberoepen en Opleidingen bij het Ministerie van VWS, oud-voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Prof. dr. J.H. Kingma
oud-voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, oud-inspecteur-generaal Inspectie voor de Volksgezondheid.

De heer drs. W.A.F.M. van der Kruijs
partner Van der Kruijs Search + Selectie, lid Maatschappelijke Adviesraad voor School of Humanities, Tilburg University

Mevrouw J. Verhoeven-van den Berg
oud-voorzitter Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel
oud-burgemeester van Utrecht en oud-lid van de Raad van State.

Prof. dr. G. van der Wal
oud-inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en lid van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht.