Uitgereikte prijzen JdBK

2021Dolf Hollands voor zijn project (Over)Leven met een label. Ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode om de aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de behandeling van de lokale Basis-GGZ mee te nemen.
Klik hier voor een samenvatting van zijn afstudeerproject
2020Olga Hoekstra voor haar project Beter screenen op Obstructief Slaapapneu bij Atriumfibrilleren
Klik hier voor de samenvatting van haar afstudeerproject
2019Mirjam van Til voor haar project Eenzaamheid, het zal ons een zorg zijn
2018Ginette Hesselmans voor haar project Communicatie over het naderend levenseinde
2017Eva Asperslag voor haar project Kwalitatieve studie naar ziekteperceptie en behandelbehoeften van patiënten met een GHB-afhankelijkheid
2016Lian Bakker voor haar project Mindfulness voor gezinnen
2015Esther van Oers – Hazelzet voor haar project HIV, cognitieve problemen en kwaliteit van leven: de ontwikkeling van een good practice
2014Marieke Schreuder-Cats, MSc voor haar project Vroegtijdig signaleren van antihormonale therapie door patiënten met borstkanker: een onderzoek naar ervaringen van patiënten
2013Corine Nierop voor haar project Omgaan met hoop ….. doodgewoon? een studie naar interventies die hulpverleners ondersteunen in het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten
2012Carien Wiering voor haar project De Trekthermometer: inzicht krijgen in craving bij mensen met triple-problematiek
2011Tamara Berends voor haar project Toepassing van de Richtlijn Terugvalpreventie bij patiënten met anorexia nervosa: een case report
2009Jeroen Rademaker voor zijn project Vroegtijdige herkenning van patiënten met bedreigde vitale functies
2007Els Butter voor haar project Preventie van lymfoedeem na de behandeling van gynaecologisch kanker: ontwikkeling van een verpleegkundige interventie
2005Rita Dobbelaar voor haar project Verpleegkundig COPD-spreekuur in de huisartsen praktijk