Prijzen

De Stichting stelt jaarlijks twee prijzen beschikbaar, de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs en de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award.

Deze prijzen van elk € 1.000,– zijn een blijk van waardering voor afstudeeronderzoeken van uitstekende kwaliteit. Zij hebben tevens de bedoeling om de prijswinnaars te stimuleren tot verdere professionele ontwikkeling op het gebied van onderzoek en beroepspraktijk om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te verbeteren.

In samenwerking met Rho Chi Chapter-at-large van Sigma International vindt de prijsuitreiking van de Johanna Diepeveen Spekenbrinkprijs en de Jeltje de Bosch Kemperprijs plaats tijdens het jaarlijkse minisymposium van Rho Chi.
Deze werd op 20 december 2021 weer gehouden in het Academiegebouw in Utrecht, waarbij ook de mogelijkheid bestaat het programma online te volgen.

Tijdens dit minisymposium is er ook weer een inductie van nieuwe Rho Chi leden gepland.
Klik voor informatie over Rho Chi in Verpleegkunde en het aanmeldformulier voor nieuwe Rho Chi leden.