En de winnaars van 2021 zijn ….

Op 20 december 2021 was de prijsuitreiking van de Stichting Johanna Diepeveen-Speekenbrink. De prijzen werden in verband met de corona richtlijnen digitaal uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse Rho Chi symposium. 

Tjitske Holtrop won de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs 2021 voor haar artikel ‘Early-stage feasibility of an mHealth intervention to enhance exacerbation-related self-management in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copilot): a multi-methods approach’

Dolf Hollands won de Jeltje de Bos Kemper Best Practice Award 2021 met zijn project ‘(Over)Leven met een label. Ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode om de aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de behandeling van de lokale Basis-GGZ mee te nemen’

De samenvatting van hun inzendingen kunt u vinden onder PRIJZEN

En de prijswinnaars 2020 zijn …

Op 3 december 2020 was de prijsuitreiking van de Stichting Johanna Diepeveen-Speekenbrink. De prijzen werden in verband met de corona richtlijnen digitaal uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse Rho Chi symposium. 

Laura Beunen-Verbeek won de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs 2020 voor haar artikel Families’ Experiences with End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations with Dying Peacefully with Dementia.

Olga Hoekstra won de Jeltje de Bos Kemper Best Practice Award 2020 met haar project Beter screenen op Obstructief Slaapapneu bij Atriumfibrilleren.

Uitnodiging om uw manuscripten in te dienen voor 2021

Graag willen wij verpleegkundigen die de studie Verplegingswetenschap of de studie Master of Advanced Nursing Practice in Utrecht hebben afgerond in 2019 of 2020, uitnodigen om hun manuscript voor de JDS-Wetenschapsprijs 2021 of de JdBK-Best Practice Award 2021 in te zenden. De deadline voor inzending is 1 juni 2021. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000,–!

De uitnodigingsbrieven vindt u onder Prijzen.

Deadline indienen manuscripten 15 juni!

Graag willen wij verpleegkundigen die de studie Verplegingswetenschap of de studie Master of Advanced Nursing Practice in Utrecht hebben afgerond in 2018 of 2019, uitnodigen om hun manuscript voor de JDS-Wetenschapsprijs 2020 of de JdBK-Best Practice Award 2020 in te zenden. De deadline voor inzending is verlengd tot 15 juni 2020. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000,–!

En de prijswinnaars van 2019 zijn …

Lianne van Meijeren heeft de JDS Wetenschapsprijs gewonnen met haar onderzoek Predictive Accuracy of the Post-stroke Depression Prediction Scale.

Mirjam van Til heeft de JdBK Best Practice Award gewonnen met haar afstudeerproject Eenzaamheid, het zal ons een zorg zijn.

Allebei van harte gefeliciteerd!

2019: vlnr. Lianne van Meijeren, Johanna Diepeveen-Speekenbrink, Mirjam van Til

Uitnodiging Wetenschapscarrousel 4 oktober 2019

Op 4 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse Wetenschapscarrousel plaats: een congres voor alumni en studenten van de (pre)masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen, georganiseerd door de studie- en alumniverenigingen in samenwerking met de opleiding. De middag wordt afgesloten met de Mebius Kramer Lezing, dit jaar door prof. dr. Wiljan van den Akker met de titel: ‘MAAR  IK  HÈB  HELEMAAL  GEEN  DWARSLESIE!’ Over  het  belang  van  goede  communicatie  in  de gezondheidszorg.

FIT for the FUTURE?

Het thema van de Wetenschapscarrousel is ‘FIT for the FUTURE’. De wetenschap en de zorg zijn de afgelopen jaren sterk veranderd en gaan nog veel meer veranderen. Om als klinisch gezondheidswetenschappers en zorgprofessionals te kunnen excelleren is het belangrijk dat we aandacht

hebben voor vragen als: Wat zal er in de toekomst nodig zijn om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat moeten we veranderen? Dit zijn vragen die dit jaar centraal staan tijdens de Wetenschapscarrousel.

Wetenschapscarrousel 2.0

Er is gekozen voor een nieuwe opzet bij het organiseren van de Wetenschapscarrousel. Dit jaar zijn er workshops georganiseerd waarvoor studenten en externen zich kunnen inschrijven.

Aanmelden workshop
Het programma van de dag en het workshopaanbod kun je vinden i het programmaboekje via deze link. Tijdens de workshopronde bepaal je dus zelf welke workshop je volgt. Je dient je keuze vóór 1 oktober door te geven via het inschrijfformulier op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/Wetenschapscarrousel-KGW-2019

We wensen u een leuke en inspirerende middag!