Beleidsplan 2014-2016

Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting

 

De Stichting beschikt nog over te weinig financiële middelen om langs véle wegen haar doel te bereiken. Wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek van verpleging door verpleegkundigen  en de opleiding daartoe  kan op velerlei wijze bevorderd worden:  door onderzoek- en onderwijsprojecten  te financieren, universitaire leerstoelen  te stichten, bij te dragen in de studiekosten van studenten, promovendi en zo voort.

De Stichting dient zich vooralsnog te beperken tot een  daarvan: het beschikbaar stellen van twee jaarlijkse geldprijzen aan door jury`s geselecteerde studenten van de Universiteit en de Hogeschool te Utrecht. De ene, Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs, is bestemd  voor een wetenschappelijke prestatie, de ander, Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award, voor een praktijkgerichte studie. De resultaten moeten in scriptie of publicatie zijn neergelegd. Hiermee wordt beoogd de studenten te stimuleren om in hun verdere loopbaan ruimte voor onderzoek te scheppen en op het terrein van onderzoek actief te blijven.

De docenten van de verplegingswetenschappelijke en verpleegkundige opleidingen van de Universiteit en van de Hogeschool te Utrecht worden jaarlijks opgeroepen om hun in onderzoeksopzicht beste studenten voor de prijzen voor te dragen.

Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor een adequaat samengestelde jury voor elk van de twee prijzen.

Hoewel substantiële groei van het vermogen van de Stichting –  gezien haar doelstelling en de slechts beperkt beschikbare publieke middelen voor verplegingswetenschap – zeer gewenst is, wordt op grond van ervaringen tot nu toe vooralsnog niet gerekend op grote schenkingen, legaten of sponsoring. De nog jonge verplegingswetenschap spreekt daartoe kennelijk nog niet genoeg tot de verbeelding.

Om het Stichtingsvermogen op peil te houden wordt jaarlijks bij de toezending van het Jaarverslag aan geïnteresseerde personen en organisaties om een donatie gevraagd.

Ook zal een nieuwe actie tot fondswerving worden opgezet, gericht op bedrijven die producten of diensten leveren die gerelateerd zijn aan verpleging. Daartoe zal een lijst opgesteld worden van dergelijke bedrijven, waarna zij benaderd zullen worden.

Het beheer van het Stichtingsvermogen zal defensief zijn. De uit te reiken prijzen en de geringe Stichtingskosten mogen het vermogen niet blijvend aantasten.

Het beloningsbeleid van de Stichting houdt in dat bestuursleden zijn aangesteld als onbetaalde vrijwilligers. Eventuele reis- en onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 

Concept TH, BG
Utrecht, 10-09-2014